พาวเวอร์ปลั๊ก EUREKA

Industrial plugs and sockets

Surface mounting appliance inlets พาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ลอย 90°

  • สำหรับติดผนังหรือกล่องขนาดหน้าแปลน 70 x 87 มม.
  • Working frequency 50 – 60 Hz
Cat. No.Rated
current
PolesRated
voltage
Pack qtyPrice
IP44 appliance inlets, Flange 70 x 87mm
242.169316 A2P+E 6h200-250 V10/100280.00
242.169616 A3P+E 6h380-415 V10/100310.00
242.329332 A2P+E 6h200-250 V10/60445.00
242.329632 A3P+E 6h380-415 V10/60470.00
IP66/IP67 appliance inlets, Flange 70 x 87mm
247.329632 A3P+E 6h380-415 V10/40700.00
247.3296432 A3P+E 3h380-440 V10/40780.00

Plugs & Socket for Container & Refrigerator (3h) IP67

  • ปลั๊กและเต้ารับกันน้ำ IP67 เหมาะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์
  • ขั้วสายดินที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา
  • Working frequency 50 – 60 Hz
Cat. No.Rated
current
PolesRated
voltage
Pack qtyPrice
216.3236432 A3P+E 3h380-440 V10/40525.00
247.3296432 A3P+E 3h380-440 V10/40780.00
316.3246432 A3P+E 3h380-440 V10/40645.00
417.3266432 A3P+E 3h380-440 V10/40595.00
517.3256432 A3P+E 3h380-440 V10/40955.00

 90° Plug & Connector IP44

  • ปลั๊ก และ เต้ารับกลางทาง ชนิดงอ 90° IP44
  • ไม่ต้องหักงอสายไฟ
  • Working frequency 50 – 60 Hz
Cat. No.Rated
current
PolesRated
voltage
Pack qtyPrice
221.163316 A2P+E 6h200-250 V10/100245.00
321.164316 A2P+E 6h200-250 V10/100340.00