WYLEX สวิตช์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว (RCCB)

Residual-current circuit breaker

สวิตช์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว ไวเรคส์ รุ่น NEPTUN R2000 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก การร่วมมือของ PDL แห่งนิวซีแลนด์ และ WYLEX แห่งอังกฤษ เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอันทรงคุณภาพและมีชื่อเสียงทั่วโลกwylex rccb

  1. วงจรมาตรฐานป้องกันการผิดพลาดในการตัดวงจรขนาด 30 mA
  2. อุปกรณ์ทางเมคคานิคเป็นสแตนเลสเพื่อทำให้กลไกการทำงานไม่เสียง่าย
  3. โครงร่างขนาด 45 มม. สำหรับติดกับราง DIN (รุ่น 2P)
  4. ตัวถ่ายทอดกระแสไฟฟ้าชนิดที่มีความเร็วในการตอบสนองสูง
  5. ระบบควบคุมป้องกันประกายไฟฟ้า
  6. หน้าสัมผัสทำด้วยวัสดุพิเศษทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ปราศจากปัญหา
  7. ขั้วต่อทำด้วยเหล็กที่คงทนแข็งแรงสำหรับตรึงยึดสายไฟ

 

Model Wide mm. Pole Rating Current (A) Tripping Current(MA) Price
WSES  30/2 45 2 30 30 995.00
WSES  40/2 45 2 40 30 985.00
WSES  63/2 45 2 63 30 1,195.00
WSES  63/4 70 4 63 30 1,950.00