JKN สวิตช์ปุ่มกดต่างๆ Ø22มม.

Control Unit for Ø22mm. mounting

รหัสสินค้า Contact Color รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา
Flat head push button switch สวิตช์ปุ่มกดหน้าเรียบ
JPB-22F-O 1NO R 69.00
JPB-22F-C 1NC G, L, Y 69.00
JPB-22F-OC 1NO+1NC R, G, L, Y 82.00
Mushroom head push button สวิตช์ปุ่มกดหัวเห็ด
JEPB-22 1NO+1NC R 90.00
Latching mushroom head push button สวิตช์หัวเห็ดกดล็อค
JRPB-22 1NO+1NC R 160.00
Selector switch สวิตช์ลูกศร
JSS-22-A 1NO+1NC BLACK ON-OFF 105.00
JSS-22-T 2NO BLACK ON-OFF-ON 105.00
Illuminated push button 220V สวิตช์ปุ่มกดพร้อมไฟสัญญาณ
JLPB-22 1NO+1NC R, G, L, Y, W 155.00
Double push button on-off สวิตช์ปุ่มกดคู่
JDPB-22 1NO+1NC Y 155.00
Illuminated double push button 220V สวิตช์ปุ่มกดคู่พร้อมไฟสัญญาณ
JPBN-22 1NO+1NC Y 190.00
Indication lamp ไฟสัญญาณต่อตรง
JPL-22 220 V. G 80.00
JPL-22 220 V. R, Y 80.00
JPL-22 220 V. W, L 80.00
Contact block คอนแทคบล๊อค
JCB-1NO 1NO G 42.00
JCB-1NC 1NC R 42.00
JCB-1OC 1NO+1NC G, R 55.00
JCB-2NO 2NO G 55.00
JCB-2NC 2NC R 55.00

แดง (R), เขียว (G), น้ำเงิน (L), ขาว (W), เหลือง (Y)

Control station Ø22mm. กล่องพีวีซีสำหรับใส่คอนโทรลยูนิต

image448

รหัสสินค้า BUTTON HOLE A (mm.) B (mm.) ราคา
J-1PB 1 85 49 130.00
J-2PB 2 117 80 150.00
J-3PB 3 151 115 200.00