แจ้งวันหยุดทำการ (26 ตุลาคม พ.ศ.2560)

ทางบริษัท เกรียงประภา จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทจะหยุดทำการในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐบาลในการขอความร่วมมือให้หยุดงานในวันดังการซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 27 ต.ค. พ.ศ. 2560

ขอบคุณครับ