EM: รางสายไฟขนาดเล็ก

Light Duty Mini Cable Trunking

  • สำหรับการเดินสายตามพื้นและเพดานในบ้านที่อยู่อาศัย
  • มีคลิปยึดสายไฟทำให้สามารถเปิดฝาตรวจสอบสายไฟได้ง่าย
  • IK08 (6J), IP40
  • สีขาว RAL9010
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM1616
EM1616
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM1225
EM1225
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM1625
EM1625
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM1640
EM1640
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM2040
EM2040
Euroduct Light Duty Mini Cable Trunking EM2061
EM2061
รหัสสินค้าขนาดภายนอก
สูง x กว้าง (มม.)
ขนาดพื้นที่
ต่อช่อง (มม.2)
ขนาดพื้นที่
รวม (ตรมม.)
ความยาว
(ม.)
จำนวน
เส้น : กล่อง
ราคา
ต่อเส้น
EM161616 x 16-19624075.00
EM122512 x 25-14323279.00
EM162516 x 25-22422587.00
EM163216 x 32-29122089.00
EM164016 x 40-36922897.00
EM204020 x 40-521224103.00
EM206120 x 60279/571850220275.00

Internal Divider

ช่องแบ่งกั้นภายในสำหรับ EM1632 และ EM2040 Euroduct DIV16

ทำจาก PVC High Impact (พีวีซีชนิดแข็ง)
สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5°C ถึง 60°C

DIV16 ยาว 2 เมตร, 120 เส้นต่อกล่อง, สีขาว 48.00 บาท