แจ้งวันหยุดทำการ (30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61)

ทางบริษัท เกรียงประภา จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทจะหยุดทำการในวันที่ 30 ธ.ค. 60 ถึง 1 ม.ค. 61 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

และจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 2 ม.ค. พ.ศ. 2561

ขอบคุณครับ