KDU: รางสายไฟแบบมีฝาครอบเต็มถึงพื้น

Mini Cable Trunking with U Cover

  • สำหรับพื้นและผนังที่มีสายไฟไม่มาก
  • ฝาครอบปิดตัวรางถึงพื้นเพื่อความแข็งแรง เวลาเปิดออกต้องใช้เครื่องมือช่วย
  • รุ่นแบ่งช่องแยก ออกแบบเพื่อให้แยกสายไฟและสายสื่อสารอย่ามีประสิทธิภาพ
  • IK08 (6J), IP40
  • สีขาว RAL9010
Euroduct Mini Cable Trunking with U Cover KDU1022
KDU1022
รหัสสินค้าขนาดภายนอก
สูง x กว้าง (มม.)
ขนาดพื้นที่
ต่อช่อง (มม.2)
ขนาดพื้นที่
รวม (มม.2)
ความยาว
(ม.)
จำนวน
เส้น : กล่อง
ราคา
ต่อเส้น
KDU10229 x 21-115260115.00