เคเบิ้ลไทร์ GW ได้รับมาตรฐาน BSI IATF 16949:2016

GW Cable Tie

GW เป็นผู้ผลิตเคเบิ้ลไทร์ รายแรกที่ผ่านมาตรฐาน IATF 16949:2016 Automotive Quality Management

IATF 16949:2016 คือข้อกำหนดทางเทคนิคในระดับโลก และมาตรฐานการจัดการคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เป็นการผนวกมาตรฐานหลายๆ อย่างจากทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกาเข้าด้วยกัน ซึ่งได้สรุปความทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะไปถึง best practice ในการออกแบบ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ การให้บริการสินค้ายานยนต์ต่างๆ

มาตรฐาน IATF 16949:2016 เป็นมาตรฐานที่มาแทนที่ ISO/TS 16949:2009 และมีข้อกำหนดต่างๆ ที่เข้มงวดกว่า ซึ่งจะนำมาถึงคุณภาพและการปรับปรุงอย่างตลอดเวลาสู่หัวใจขององค์กร

 

ที่มา: GW General Wiring Component