Category Archives: บทความ

ตัวอย่างการประยุกต์ปืนยิงป้าย

การใช้งานปืนยิงป้ายนั้น นอกเหนือจากการนำป้ายราคาไปติดกับผ้า สิ่งทอต่างๆ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับสินค้าอื่นๆ ได้ด้วยนะครับ

Continue reading

รูปแบบพาวเวอร์ปลั๊ก ตามมาตรฐาน IEC60309 (ที่แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50V)

ตำแหน่งขั้วสายดิน

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS TO IEC 60309 RATED OPERATING VOLTAGE >50 V

ตามมมาตรฐาน IEC60309 ได้กำหนดให้สีของปลั๊กและซ็อกเก็ตเป็นตัวบอกค่า voltage และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานนำปลั๊กและซ็อกเก็ตที่มี voltage ที่ต่างกันนำมาต่อกัน จึงได้กำหนดให้ตำแหน่งขั้วสายดิน อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน ซึ่งขั้วสายดินจะมีขนาดใหญ่กว่าขั้วสายไฟอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถนำปลั๊กและซ็อกเก็ตที่มีคุณสมบัติต่างกันนำมาใช้งานร่วมกันได้

ในการระบุขั้วตำแหน่งสายดิน ตามมาตรฐาน IEC60309 ได้แบ่งตำแหน่งขั้วสายต่างๆ ออกเป็น 12 ตำแหน่งตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเมื่อมองตัวซ็อกเก็ตจากด้านหน้า เราจะเห็น major keyway ที่จะชี้ไปที่ตำแหน่ง 6 นาฬิกาเสมอ

Continue reading

Photovoltaic/DC Switch Disconnector

สวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Scame มีแนวคิดที่จะให้ความสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทน และให้ความเคารพกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานผลิตสินค้าและในตัวตึกอาคารสำนักงานต่างๆ ของ Scame เองนั้น ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวนถึง 250 กิโลวัตต์ และพวกเราได้พยายามรุกตลาดพลังงานทดแทนในหลายๆ ประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่พวกเรามีอยู่

Continue reading

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ATEX ของ SCAME

บริษัทเกรียงประภาจำกัดขอนำเสนอคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ATEX ของ SCAME ให้ผู้อ่านได้รับทราบ

ท่านสามารถเข้าดูตัวอย่างสินค่า ATEX ต่างๆ ได้ที่ ATEX อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด

ความต้านทานต่อแรงกระแทก

SCAME ATEX Impact Resistant

ด้วย glass-fibre reinforced polyester (GRP) ที่ใช้ใน ADVANCE-GRP และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และด้วยความหนาของกรอบผนัง (casing) ทำให้รับประกันความต้านทานเชิงกลต่อแรงกระแทกอย่างเป็นเลิศ อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี SMC ที่ใช้ในการผลิต casing ทำให้ ADVANCE-GRP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำลายได้ยาก (indestructible) โดยมีความต้านทานต่อแรงกระแทกของ casing สูงกว่า 20J (IK10) ตามมาตรฐาน EN50102 ภายใต้อุณหภูมิขีดจำกัด (-50°C +60°C)

Continue reading

ปลั๊กและการเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน

เนื่องในโอกาสที่รถพลังงานไฟฟ้ากำลังจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเริ่มมีการพลักดันเร่งออกร่างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถพลังงานไฟฟ้าต่างๆ ทางบริษัทเกรียงประภาจำกัดจึงขอแนะนำ รูปแบบการชาร์จพลังงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานในขณะนี้

Mode การชาร์จพลังงาน

ตามกฎข้อบังคับ IEC/EN 61851-1 ได้แบ่ง mode การชาร์จพลังงานรถไฟฟ้าออกเป็นสี่ mode ดังนี้

Mode 1

EV connection mode 1ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ รองรับแรงดันสูงสุด 16 A, type A 30 mA RCD protection ต่อเข้ากับซ็อกเก็ต (เต้ารับ) แบบใช้ตามครัวเรือนทั่วไป พบได้เฉพาะภายในบ้านหรือพื้นที่อยู่อาศัยเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงขึ้นไปในการชาร์จพลังงานให้เต็ม

ในกฎหมายบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Mode 1 สำหรับชาร์จพลังงาน

Continue reading

ใหม่ Euroduct® 2015 กับการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์

Euroduct® จะไม่หยุดการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ และยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคตต่อไป

ในปี 2015 Euroduct® ได้ปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารโลหะหนัก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ของยุโรป  อีกทั้งได้มีการปรับรูปแบบสินค้าบางรายการให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน เพิ่มขนาดสินค้าให้มีความหลากหลาย ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของงาน รวมถึงการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อให้เป็นทางเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น และได้มีการปรับสีให้เป็นไปมาตรฐานยุโรปเพื่อก้าวสู่ตลาดสากลต่อไป
Continue reading

ATEX มาตรฐานอุปกรณ์สำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย

ATEX (อาเทกซ์)

ATEX เป็นการเล่นคำย่อจากชื่อเต็มว่า “ATmosphere EXplosive” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของสหภาพยุโรป ประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลักคือ สภาพแวดล้อมการทำงาน (Directive 99/92/EC, ATEX 137) และ อุปกรณ์ (Directive 94/9/EC, ATEX 100a) สำหรับทำงานภายใต้ สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ (explosive atmosphere)
Continue reading

PVC ผลิตผลของเกลือและน้ำมัน

PVC โพลีไวนิลคลอไรด์

พีวีซีเป็นสารสังเคราะห์สมัยใหม่ชนิดเทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้ความร้อนไม่สูงในการเปลี่ยนรูปได้ง่ายมีองค์ประกอบของโมเลกุลขนาดใหญ่ของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน การเกิดได้ก่อนตัวจากสารธรรมชาติคือเกลือ ประมาณร้อยละ 57 และน้ำมันประมาณร้อยละ 43 ซึ่งเริ่มจากกระบวนการเคมีอิเล็กโทรไลซิสทำให้เกลือแตกตัวโดยการทำให้เกลือเป็นน้ำแล้วใช้กระแสไฟฟ้าผ่านทำให้เกลือแตกตัวเกิดเป็นสารคลอรีน (และยังได้โซดาไฟกับก๊าซไฮโดรเจนเป็นผลพลอยได้)
Continue reading