PVC ผลิตผลของเกลือและน้ำมัน

PVC โพลีไวนิลคลอไรด์

พีวีซีเป็นสารสังเคราะห์สมัยใหม่ชนิดเทอร์โมพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้ความร้อนไม่สูงในการเปลี่ยนรูปได้ง่ายมีองค์ประกอบของโมเลกุลขนาดใหญ่ของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน การเกิดได้ก่อนตัวจากสารธรรมชาติคือเกลือ ประมาณร้อยละ 57 และน้ำมันประมาณร้อยละ 43 ซึ่งเริ่มจากกระบวนการเคมีอิเล็กโทรไลซิสทำให้เกลือแตกตัวโดยการทำให้เกลือเป็นน้ำแล้วใช้กระแสไฟฟ้าผ่านทำให้เกลือแตกตัวเกิดเป็นสารคลอรีน (และยังได้โซดาไฟกับก๊าซไฮโดรเจนเป็นผลพลอยได้)

อีกด้านหนึ่งในกระบวนการกลั่นน้ำมันในขั้นต้นจะได้แนฟทาเมื่อนำมาผ่านการกลั่นให้บริสุทธิ์และกระบวนการอื่นๆ อีกหลายขั้นตอนจะได้เอทิลีนซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนคลอรีนและเอทิลีนในขั้นต้นนี้จะอยู่ในรูปก๊าซซึ่งเมื่อนำมาผ่านกระบวนการรวมตัวกันทางเคมีจะได้ก๊าซไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ หรือก๊าซโมเลกุลเดี่ยวของสารพลาสติก หลังจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันหรือการนำไวนิลคลอไรด์โโนเมอร์มาเชื่อมต่อกันทางเคมีจะได้โมเลกุลสายขนาดใหญ่ที่มีโมโนเมอร์อยู่เป็นพันเป็นแสนเรียกว่า โพลิเมอร์ ละ โพลีไวนิลคลอไรด์

ยุคของพลาสติก

เมื่อย้อนกลับไปในศตวรรษก่อนๆ สารไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) ได้เริ่มค้นพบครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส ทวีปยุโรป ในปีพ.ศ. 2378 และ กระบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์มาการบันทึกเป็นครั้งแรกในปี 2415 โดยมีการเริ่มทดลองการผลติในประเทศเยอรมนี และสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ประมาณ 2470 ดังเช่นประเทศอื่นๆ ในเอเชีย พีวีซีในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การรู้จักและการใช้งานมายาวนานเช่นเดียวกัน โดยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดในชีวิตประจำวันของชาวไทยมาหลายทศวรรษ ซึ่งชาวไทยเราต่างรู้จักและคุ้นเคยกับชีวิตในยุคใหม่ที่มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายซึ่งมีพลาสติกพีวีซีเป็นส่วนประกอบควบคู่อยู่กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์

แง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ด้วยเหตุที่พีวีซีมีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่เป็นปิโตรเลี่ยมอยู่เพียงร้อยละ 43 เมื่อลองเปรียบเทียบปริมาณสำรองของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในโลกเรามีจำกัดอยู่เพียง 120 ล้านตัน เทียบกับปริมาณสำรองของถ่านหินจำนวน 528 พันล้านตันและ ล้านล้านตันของเกลือแล้ว พีวีซีก็นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ พีวีซีไม่เพียงแต่เป็นพลาสติกประเภทแรกๆ ของโลก ยังเป็นพลาสติกที่มีการใช้งานอย่างหลากหลายที่สุดประเภทหนึ่ง มีความคุ้มค่าสูงในด้านราคา ใช้งานดัดแปลงได้ง่ายหลายรูปแบบ มีความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานในชีวิตยุคใหม่ของเรา ตั้งแต่การใช้งานในด้านการแพทย์ ไปจนถึงอุปกรณ์บนยานอวกาศ รวมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรประชาชน ส่วนประกอบของรถยนต์ไปจนกระทั่งด้านท่อน้ำ กรอบหน้าต่าง สายไฟ และถุงเลือด เราทุกคนต่างคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์พีวีซีที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเหล่านี้โดยไม่สังเกตชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร ทุกท่านลองมองดูรอบกายของท่าน ในบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย ในชีวิตท่านและในโลกยุคใหม่ของเรา ท่านจะพบว่า พลาสติกพีวีซีได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตของท่านไปเสียแล้ว

ปัจจัยที่ 1

ผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน และรวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากพีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่นจากพลาสติกอื่นๆ สามารถออกแบบให้มีความแข็งหรือนุ่มตลอดจนให้มีความใส จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด พีวีซีถูกนำมาใช้ในปัจจัยที่ 1 ด้านอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค อันได้แก่ ขวดน้ำมันพืช ขวดน้ำดื่ม ฟิล์มสำหรับห่ออาหาร ภาชนะ กล่องบรรจุ ฝาจีบ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พีวีซีอันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจัยที่ 1

ปัจจัยที่ 2

ผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทดแทนการตัดไม้ทำลายป่า การรักษาระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์สร้างสมดุลให้กับโลก ซึ่งถือว่าพีวีซีมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่น้อยทีเดียวด้วยคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์พีวีซีทางด้านความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ละสามารถใช้แทนงานไม้ในบ้านและนอกบ้านได้ดี พีวีซีจึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับปัจจัยที่สอง ที่อยู่อาศัยได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ กรอบประตูหน้าต่าง กรอบสำหรับตกแต่งบานประตู ฝาผนังบ้าน ฝ้าเพดาน แผ่นปูพื้น วอลเปเปอร์ กระเบื้องยางที่ใช้แทนไม้ปาเก้ แผ่นลอนใสมุงหลังคา รางน้ำฝน ท่อแข็งและข้อต่อ ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์ ชุดรับแขก โซฟา ฯลฯ และเนื่องจากพีวีซีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูง ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ จึงยังสามารถใช้ประโยชน์กับงานด้านที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่ฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์ และปลั๊กเสียบไฟฟ้า เป็นต้น

ปัจจัยที่ 3

ผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี สามารถใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันมากมายที่สอดคล้องกับเครื่องนุ่งห่ม อันได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหนัง เสื้อผ้า ชุดหนังเทียม รองเท้า ถุงมือ ซึ่งถือว่าเป็นการทดแทนหนังแท้ที่มาจากการฆ่าสัตว์ และยังรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าแฟชั่น และ เครื่องประดับตกแต่งสำหรับสุภาพสตรี หากสำรวจรอบกาตัวเราจะเห็นได้ว่า มีอุปกรณ์จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ท่านใช้งานที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์พีวีซี ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตประจำวันของท่าน

ที่มา http://www.vinythai.co.th