ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์แห่งใหม่

จุดประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ใหม่แห่งนี้ คือเพื่อต้องการปรับปรุงหน้าร้านออนไลน์ให้มีความทันสมัย และรองรับกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้รับความสะดวก ในการค้นหาสินค้าต่างๆ ทางออนไลน์ ที่บริษัทเกรียงประภาจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่าย

และนับจากนี้ไปโดเมน kpeco.co.th จะเป็นศูนย์กลางของบริษัทในการทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆ

สำหรับเว็บไซต์แห่งเก่า www.kpe-th.com ทางบริษัทจะยังคงเปิดใช้งานต่อไปจนกว่าจะย้ายข้อมูลต่างๆ มายังเว็บไซต์แห่งใหม่จนเสร็จสิ้น

บริษัทเกรียงประภาจำกัด ขอบพระคุณทุกท่าน ที่คอยให้การสนับสนุนทางเรามาโดยตลอด