ZENITH-P กล่องเปล่า, กล่องชุมสายป้องกันการระเบิด

กล่องปิดล้อมทำจาก GRP – glass reinforced polyester – หนา 4มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่อันตรายตามมาตรฐาน ATEX

ZENITH-P มีขนาดให้เลือกทั้งหมด 19 ขนาดตามสภาพการใช้งาน โดยแบ่งเป็นสามประเภท

  • กล่องเปล่า (enclosures) สำหรับให้ผู้นำไปใช้งาน ไปประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ เองตามความต้องการ
  • กล่องชุมสาย (junction box) บรรจุขั้วต่อสาย (terminal) และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง ATEX แยกตางหากทุกชิ้น
  • คอนโทรลสเตชั่น (control station) ติดตั้งสวิตช์พร้อมใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่านการรับรอง ATEX เช่นเดียวกับกล่องชุมสาย ZENITH-P ชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ทุกชิ้นที่ติดตั้งในคอนโทรลสเตชั่น ผ่านการรับรอง ATEX แยกตางหากทุกชิ้น

ทั้งสามประเภทเหมาะสำหรับนำไปใช้งานในพื้นที่มีมีก๊าซปรากฏ (โซน 1/2) และ/หรือ พื้นที่ที่มีแป้งฝุ่น (โซน 21/22)

สำหรับชนิดกล่องเปล่า ผู้นำไปติดตั้งใช้งาน จะต้องเป็นผู้ทดสอบการป้องกันต่างๆ ใหม่ด้วยตัวเอง หลังจากติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เช่นขั้วต่อสาย สวิตซ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Technical Characteristics

Empty enclosures Junction boxes Control stations
Ex Protection type  Ex e IIC Gb
Ex ia IIC Ga
Ex t IIIC Db IP6x
 Ex e IIC Tx Gb
Ex ia IIC Tx Gb
Ex e ia IIC Tx Gb
Ex t IIIC Txx°C Db IP6x
 Ex d e IIC Tx Gb
Ex d e mb IIC Tx Gb
Ex e mb IIC Tx Gb
Ex t IIIC Txx°C Db IP6x
Certificates Sira 08ATEX3041U
IECEx SIR 11.0057U
Sira 08ATEX3042
IECEx SIR 11.0058
Sira 11ATEX3008
IECEx SIR 11.0059
ATEX Code  II 2 GD
Protection degree IP66, IP65(644.595)
Operating temperature range -60°C to +60°C/+75°C
Temperature class and Ambient
-Standard
-Optional
Ambient 40°C/T6 Class
Ambient 60°C/T6 Class
Ambient 40°C/T5 Class
Ambient 60°C/T5 Class
Ambient 75°C/T4 Class
Impact resistance 7J
Material GRP (SMC) 4mm
carbon black for antistatic protection
Surface resistance Antistatic properties: <109 Ω
Color Natural Black RAL 9005

ภาพขนาด ZENITH-P

SCAME ZENITH-P ATEX enclosures box Dimension

Code External Internal Fixings Screws
H W D h w d H+ W+
Junction boxes 644.0100 75 80 55 58 48 46 45 68 M4
644.0200 75 80 75 58 48 66 45 68
644.0110 75 110 55 58 78 46 45 98
644.0210 75 110 75 58 78 66 45 98
644.0120 75 160 55 58 128 46 45 148
644.0220 75 160 75 58 128 66 45 148
644.0130 75 190 55 58 158 46 45 178
644.0230 75 190 75 58 158 66 45 178
644.0140 75 230 55 58 198 46 39 218
644.0240 75 230 75 58 198 66 39 218
Junction boxes,
Control station
644.0345 120 122 90 102 104 80 82 106 M6
644.0350 120 220 90 102 190 80 82 204
644.0360 160 160 90 142 112 80 110 140
644.0370 160 260 90 142 212 80 110 240
644.0380 160 360 90 142 312 80 110 340
644.0390 160 460 90 142 512 80 110 540
644.0465 250 255 120 230 235 110 200 235
644.0485 250 400 120 230 380 110 200 380
644.0595 405 400 165 385 380 154 355 380