ไทม์เมอร์รีเลย์

สำหรับตู้คอนโทรล ใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์และรีเลย์

AH3: Timer Relay Single Range รุ่นตั้งเวลาเดี่ยว

circon timer relay ah3 circon timer relay ah3 diagram

TYPE VOLT TIME ON DELAY CONTACT Pack qty ราคา
AH3-012S 220 12 SEC 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-030S 220 30 SEC 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-060S 220 60 SEC 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-3 MIN 220 3 MIN 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-6 MIN 220 6 MIN 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-12 MIN 220 12 MIN 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-30 MIN 220 30 MIN 2NO 2NC 10/100 400.00
AH3-60 MIN 220 60 MIN 2NO 2NC 10/100 400.00

ST3PA: Timer Relay Multi Range 4 Scale รุ่นปรับตั้งได้ 4 เวลา

circon timer relay st3 circon timer relay st3 diagram

TYPE VOLT TIME ON DELAY CONTACT Pack qty ราคา
ST-3PA-A 220 0-0.5S / 5S / 30S / 3 M. 2NO 2NC 10/100 420.00
ST-3PA-B 220 0.1-1S / 10S / 60S / 6 M. 2NO 2NC 10/100 420.00
ST-3PA-D 220 1 -10S / 100S / 10M / 60M 2NO 2NC 10/100 420.00
Specification
Model: AH3 ST3PA
Dimension (mm): 50H x 40W x 57.5D 50H x 40W x 57.5D
Full Timing Range: SEC: 1, 3, 6, 10, 12, 30, 60
MIN: 3, 6, 10, 12, 30, 60
HR: 3, 6, 10, 12, 30
A: 0.05-0.5s/5s/30s/3min
B: 0.1-1s/10s/60s/6min
C: 0.5-5s/50s/5min/30min
D: 1-10s/100s/10min/60min
E: 5-60s/10min/60min/6h
F: 0.25-2min/20min/2h/12h
G: 05-5min/40min/4h/24hRated Voltage:
Rated Voltage (V): AC: 12, 24, 110, 220, 240, 380 50/60Hz
DC: 12, 24
AC: 12V-24V-48V-110-220V-380V 50/60HZ
DC: 12V-24V-48V-110
Indicator Operating: ON-UP Operating ON, UP Two Indicator
Contact 2C Time Limit 5A
Accuracy: Repeat Error: ± 2% max.
Setting Error: ± 5% max.
Voltage Error: ± 5% max.
Temp Error: ± 2% max.
Reset Time: 0.1 sec max 0.1 sec max
Consumed Power: 3VA 3VA
-10°C~+55° C -10°C~+50°C
Ambient Humidity: 48~85% RH  35~85%RH
Weight: 160g 100g
Mounting Socket: Surface(-N): PF083A(E)
Flush(-Y): US-08 P3G-08
Surface: PF083A 8PFA
Flush: Y-40 US-08 or Y-40 P3G-08