ซ็อกเก็ตสำหรับไทม์เมอร์รีเลย์

Socket for Timer Relay

circon socket for timer relay PF-085A
PF-085A
 Socket for Timer & Relay PF-085A drawing
circon socket for timer relay PF-083A-E
PF-083A-E
Socket for Timer & Relay PF-083A-E drawing
circon socket for timer relay PF-113A-E
PF-113A-E
 Socket for Timer & Relay PF-113A-E drawing
circon socket for timer relay PYF-08A-E
PYF-08A-E
 Socket for Timer & Relay PYF-08A-E drawing
circon socket for timer relay PYF-11A-E
PYF-11A-E
 Socket for Timer & Relay PYF-11A-E drawing
circon socket for timer relay PYF-14A-E
PYF-14A-E
 Socket for Timer & Relay PYF-14A-E drawing
US-08 600  us08-drawing

 

TYPE PIN ลักษณะ สำหรับ Pack qty ราคา
PF-085A 8 กลม ไทม์เมอร์ 20/400 45.00
PF-083A-E* 8 กลม MK-2P 20/600 35.00
PF-113A-E* 11 กลม MK-3P 20/400 50.00
PYF-08A-E* 8 แบน MY-2 10/400 73.00
PYF-11A-E* 11 แบน MY-3 10/300 86.00
PYF-14A-E* 14 แบน MY-4 10/300 94.00
US-08 8 กลม ไทม์เมอร์ & รีเลย์ 25/500 33.00

*รุ่นฝาครอบป้องกันขั้วเข้าสาย