ซีเล็คเตอร์ขนาด 48 x 60 มม.

Selector 48 x 60 mm.

 • 3PH 4W 16A

circon amp selector 48 x 60mm. circon volt selector 48 x 60mm.

Cat. No. Type POSITION PACK QTY. ราคา
CA10-VS โวลท์ซีเล็คเตอร์ BR – YB – RY – OFF – RN – YN – BN
(RS – ST – TR – O – RN – SN – TN)
100 300.00
CA10-AS แอมป์ซีเล็คเตอร์ OFF – R – Y – B
(O – R – S – T)
100 300.00

selector diagram

TECHNICAL DATA

 • Accuracy Class: 1.5
 • IEC regulation: IEC51, IEC 144
 • DIN standard
 • Case dimension: DIN 43700
 • Scale Marking: DIN 43802
 • Magnetic influence: DIN 43780
 • Housing: Self-Extinguishing PolymerABS, According to UL94
 • Front frame: RAL 7037, GB 7676-1998

OPERATING CONDITIONS

 • Ambient Temperature Limits: Reference temperature +20°C
 • Rated temperature: 10..30°C
 • Thresholds: -25°C/40°C
 • Current frequency: 45..50..55Hz
 • Insulation test: 2 KV
 • Protection grade: IP54, IP55
 • Angular scale: 90°
 • Input Voltage (Over Loads)
  • Voltage
   • x 1.5Un Permanently
   • x 2.0Un During 5 sce.
  • Current
   • x 1.2In Permanently
   • x 5.0In During 30 sce.
   • x 10In During 5 sce.
   • x 40In During 1sce.
 • Power Consumption
  • Voltage from 1 to 4 VA
   • 1.8VA for 250V
   • 303VA for 300V
  • Current from 0.3 to 1.5 VA
   • 0.7VA for 1A
   • 1.2VA for 5A