สวิตช์ปุ่มกดชนิดต่างๆ

Power Push Button Switch On/Off สวิตช์ปุ่มกดจม 2 ปุ่ม

Circon Push button
BS211
Circon Push button
BS216
Circon Push button
BS230
Circon Push button
BS216P
Cat. No. Rating Mounting Pack qty. ราคา
BS211 3P 10A 1.5KW 500V ลอย 10/200 115.00
BS216 3P 15A 2.2KW 500V ลอย 10/150 135.00
BS230 3P 30A 3.7KW 500V ลอย 10/100 195.00
BS216P 3P 15A 2.2KW 500V ฝังผนัง 100 155.00

Ø25mm. Push Button Switch สวิตช์ปุ่มกด 25มม.

Cat. No. Contact Color Voltage Pack Qty. ราคา
1NO 1NC
FPB-25 1 1 RED 10 41.50
FPB-25 1 1 GREEN 10 41.50
FPB-25 1 1 BLACK 10 41.50
MPB-25 1 1 RED 10 43.50