เต้าตลับฟิวส์โมดูล่าพร้อมไฟสัญญาณ (ราง DIN)

Modular fuse carriers with indicator

DIN Rail Mount

รหัสสินค้า POLE Fuse link Size FOR FUSE LINK Pack qty ราคา
RT18-32X-P1 1 10.3 x 38 mm. 2 – 32A 500V 12 65.00
RT18-32X-P2 2 10.3 x 38 mm. 2 – 32A 500V 6 150.00
RT18-32X-P3 3 10.3 x 38 mm. 2 – 32A 500V 4 195.00