สวิตช์ลูกลอยวัดระดับน้ำ

Liquid level control switch

MODEL : PD-76AB

บรรจุ 40 ตัว/กล่อง

image518image517

PD – 76AB ฝาครอบไมโครสวิตช์ ทำด้วยฉนวน พี.ซี. ทนแสงอาทิตย์ไม่แตกร้าว 285.00 บาท
 • Function : Automatic level control.
 • Features :
  • Applicable to 1 HP and less power rating pumps for water supply and drainage.
  • Additional magnetic contactor is not required.
 • Installation :
  • For water supply, connect A1-A2.
  • For drainage, connect B1-B2.
 • Notes :
  • Do not touch with hand, switch