สวิตช์รอก

Hoist push button switch

image511

CAT. NO. POSITION ปุ่ม ราคา (บาท)
สวิตช์รอก 5A ใช้กับ แมกเนติคสวิตช์
COB-61 ขึ้น-ลง 2 285.00
COB-62 ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา 4 480.00
COB-63 ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, เหนือ-ใต้ 6 700.00
15A ชนิดต่อตรง
COB-21 ขึ้น-ลง 2 620.00
COB-22 ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา 4 1,130.00
COB-23 ขึ้น-ลง,  ซ้าย-ขวา,  เหนือ-ใต้ 6 1,650.00

image514 image515 image516