เคอร์เรนท์ ทรานสเฟอร์เมอร์

Current Transformer

Cat. No. Hole Ø (mm) Amp / 5A ราคา (บาท)
CLASS 1.0, 50/60 Hz, 600V. , Rated load 2.5 VA-15VA. made in Taiwan
CFS-43 40 400 150.00
CFS-63 60 500 , 600 225.00
CFS-123 120 3000 , 4000 800.00
“YOKOYAMA” Current Transformer made in Taiwan
CK-39 39 400 150.00
CK-61 61 600 225.00
“ILSA” Current Transformer made in Spain
LS-0020* image521 20 250.00
LS-0050 50 250.00
LS-0060* 60 250.00
LS-0400* 400 300.00
LS-0600 600 300.00
LS-2000 2000 800.00

*หมายเหตุ: CELSA