สวิตช์แสงแดด

Auto Lighter

Cat. No. Voltage Load Current Pack Qty. ราคา
AL-22003 220V 3 A 2 240.00
AL-22006 220V 6 A 2 270.00
AL-22010 220V 10 A 1 350.00
AL-22015 220V 15 A 1 400.00