แจ้งการเปลี่ยนแปลงของซ็อกเก็ต OPTIMA แบบติดผนัง

สินค้า SCAME ซ็อกเก็ต OPTIMA แบบติดผนัง ล็อตใหม่ๆ จะเริ่มเปลี่ยนตัวกล่อง จากเดิมที่เป็นกล่องทึบ มีบากร่องสำหรับเจาะรูร้อยสาย มาเป็นกล่องแบบมีรู พร้อมหัวยางมาให้

เปรียบเทียบซ็อตเก็ตเก่า (ซ้าย) กับใหม่ (ขวา)
ด้านหลังซ็อตเก็ตเก่า (ซ้าย) กับใหม่ (ขวา)
หมายเหตุ

ตัวกล่องที่มากับซ็อกเก็ต OPTIMA แบบติดผนัง เป็นกล่องในรุ่น DOMO ซึ่งมีขนาดรูดังนี้

  • รุ่น 16A 2P+E: รู M20
  • รุ่น 16A 3P+E และ 3P+N+E: รู M25
  • รุ่น 32A : รู M32
  • รุ่น 63A : รู M40
  • รุ่น 125A: รู M63