ประกาศวันหยุด 12-13 ส.ค. 2016

บริษัทเกรียงประภาจำกัดจะปิดทำการในวันที่ 12-13 ส.ค. 2016 เนื่องในโอกาสวันแม่ และจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่ในวันที่ 15 ส.ค. 2016

จึงเรียนมาเพื่อทราบ